TNC Straight Plug (m) RG316, RG174, RG188 Crimp
TNC Straight Plug (m) RD316, RG316DS Crimp
TNC Bulkhead Jack (f) RG316, RG174, RG188 Crimp
TNC Bulkhead Jack (f) RD316, RG316DS Crimp
TNC Straight Plug (m) RG223, RG142 Crimp
TNC Bulkhead Jack (f) RG223, RG142 Crimp
TNC Panel-mount 4-hole Jack (f) .086 semi-rigid
TNC Bulkhead Jack (f) .086 cable